วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณิตคิดเลขเร็ว: คณิตคิดเลขเร็ว: วิธีคิดเลขเร็ว

คณิตคิดเลขเร็ว: คณิตคิดเลขเร็ว: วิธีคิดเลขเร็ว: คณิตคิดเลขเร็ว: วิธีคิดเลขเร็ว : วิธีการบวก   ตัวอย่างการบวกเลข  2  หลัก           95 38 = ?            วิธีคิดในใจ  คือ แยกตัวเลขเป็น  2 ...

คณิตคิดเลขเร็ว: วิธีคิดเลขเร็ว

คณิตคิดเลขเร็ว: วิธีคิดเลขเร็ว: วิธีการบวก   ตัวอย่างการบวกเลข  2  หลัก           95 38 = ?            วิธีคิดในใจ  คือ แยกตัวเลขเป็น  2  กลุ่ม คือ ( 90 30)  และ ( 5 8)...

วิธีคิดเลขเร็ว


วิธีการบวก 
ตัวอย่างการบวกเลข หลัก
  
       95 38 = ?
  
       วิธีคิดในใจ คือ แยกตัวเลขเป็น กลุ่ม คือ (90 30) และ (5 8) แล้วนำมารวมกัน ได้ 133

ตัวอย่างการบวกเลข หลัก
  
       763 854=?
   
       วิธีคิดในใจ คือ 800 700 =1,500 แล้วบวก 60 50 ได้ 1,610 แล้วนำไปบวกกับ 3 4 ที่เหลือ ได้คำตอบของโจทย์นี้เท่ากับ 1,617
  
วิธีการลบ
 
วิธีการคูณ
ส่วนวิธีลบ น่าจะเป็นวิธีที่คนทั่วไปไม่รู้ เพราะปกติเราจะตัวเลขตั้งแล้วลบ แต่วิธีของ ดร.เบนจามินคือ เปลี่ยนจากตัวเลขลบเป็นบวก (complement)
  
       เช่น -23 มี complement เป็น 77
  
       ตัวอย่าง คือ 138-68 ให้เปลี่ยนเป็น (138 32) – 100 จะคิดได้ง่ายกว่า
  
       หรืออีก ตัวอย่าง 857-192 = ? มีวิธีคิดง่ายๆ คือ เปลี่ยนเป็น 857-200 = 657 แล้วบวกด้วย ที่ลบเกินไป จะได้คำตอบ 665
       

สำหรับวิธีคูณก็คิดจากซ้ายไปขวาเช่นกัน
  
       อาทิ 13x14=? ให้แยกเป็น (13x10) (13x4) = 130 52 = 182
  
       หรือ 68x49 ให้คิดเป็น 68x50 = 3,400 แล้วลบ 68 ที่คูณเกินมา หรือ 84x21 = ? ให้คิดเป็น 84x20=1,680แล้วบวกด้วย 84 ที่ยังคูณไม่ครบ
  
วิธีคิดเลขยกกำลัง
 

มาถึงเลขยกกำลัง ยกตัวอย่างการยกกำลัง โดยระบุว่า ให้ปัดตัวเลขเพื่อให้เหลือตัวคูณเพียง หลัก
  
       อาทิ 232 ซึ่งแยกได้เป็น 23x23 ให้ปัดตัวเลขขึ้น-ลงเป็น 26x20 = 520 แล้วบวกเข้ากับจำนวนยกกำลังสองของค่าที่ปัดขึ้น-ลง ซึ่งในตัวอย่างนี้คือ 32 จะได้คำตอบเป็น 529
  
       อีกตัวอย่างคือ 782 ปัดได้เป็น (80x76) 22 = 6,084
  
วิธีการหาร

ส่วนการหารเลขยกกำลังนั้น ไม่แตกต่างจากที่วิธีคิดเดิมเท่าไหร่ เนื่องจากปกติเราหารจากซ้ายไปขวาอยู่แล้ว
      
มีหลายวิธีเช่น
1. ใช้ตัวหน้าคูณของทั้งสองจำนวนคูณกันแล้วเอาเลขที่เป็นตัวหลังมาบวกแล้วตั้งไว้

2. ต่อท้ายด้วยตัวหลังคูณตัวหลัง (ต้องเป็นเลขสองหลักเท่านั้น)

(หน้า x หน้า หลัง แล้วต่อท้ายด้วย หลัง x หลัง)

ตัวอย่าง ที่ 1 จงหาผลคูณของ49 x 69

วิธีคิด 49 x 69 = 4 x 6 แล้วบวกด้วย 9

= 33

ต่อท้ายด้วย (9 x 9) = 81

เพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากับ 3381

ตัวอย่าง ที่ 2 จงหาผลคูณของ32 x 72

วิธีคิด 32 x 72 = 3 x 7แล้วบวกด้วย 2

= 23

ต่อท้ายด้วย (2 x 2) = 4 (แต่จากที่ต้องเป็นเลข 2 หลักจึงต้องต่อท้ายด้วย 04)

เพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากับ 2304